HOME

 

CVO's

STATUTEN

LEDEN

ACTIVITEITEN

FOTOBOEK

CONTACT

SYMPOSIUM DIRVOGO 8 November 2012

Wie zijn we?

 

Dirvogo staat voor Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Alle directeurs en adjunct-directeurs van de Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO! zijn lid van Dirvogo.

 

Het doel van de vereniging:

 

Het verdedigen van de belangen van het Volwassenenonderwijs van het GO! - Onderwijs van de Vlaamse

Gemeenschap en de beroepsbelangen van haar leden;

 

Behandelen van pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen;

 

Bevorderen van de professionaliteit van haar leden;

 

Optreden als overlegorgaan

 

Onze activiteiten

 

Voorbereiden Centrale Adviescommissie Volwassenenonderwijs

De bestuurders vergaderen telkens enkele dagen voor de Centrale Adviescommissie Volwassenenonderwijs      

met dezelfde agendapunten en bespreken de standpunten die hun vertegenwoordigers dienen in te nemen op

de agendapunten van die CAC. Zo worden die standpunten gedragen door het volledige bestuurdersteam en  

komen zij niet van individuele leden.

 

Organisatie van studiedagen met good practices.

 

 

 

 

 

THIS SITE IS PROVIDED BY PROJECT A